Kontakt

Chat dhe argetim të këndshëm në .::www.muslim-pc.page.tl::. Për verejtje apo ankesa na kontaktoni ne email address ose ne website


Kërko ne youtube


   
   
  Ezani dhe ikameti për femra
 
Ezani dhe ikameti për femra

Pyetja:

Deshta të pyes se a duhet me thënë ezanin femrat kur t’ia nisin me u fal apo me thënë vetëm ikametin     
 
Selam alejkum. Jam një motër muslimane. Kam 5 muaj që jam mbuluar. Deshta të pyes se a duhet me thënë ezanin femrat kur t’ia nisin me u fal apo me thënë vetëm ikametin. Ju lutem për një sqarim?

Përgjigje:
 
Dijetarët nuk janë të një mendimi sa i përket punës se a duhet gruaja ta thërret ezanin dhe ikametin kur ajo falet me gra.

Kanë thënë disa prej tyre se nuk kanë nevoj gratë ta thërrasin ezanin e as ikametin. Bazuar në hadithin të cilin trasnmeton Bejhekiu nga Abdullah b.Umeri se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nuk ka ezan e as ikamet për gra“. Sepse ezani në esencë është një njoftim dhe një lajmërim, keshtu që një gjë e tillë nuk i takon gruas. Gjithashtu në ezan preferohet ngritja e zërit, ndërsa tek gruaja një gjë e tillë nuk lejohet. Ajo që nuk është e obliguar me ezan, nuk është e obliguar as me ikamet.

Kanë thënë Shafiu dhe Is’haku se nëse gratë thërrasin ezan dhe ikamet, nuk ka diçka të keqe. Po ashtu është trasnmetuar nga Ahmedi se nëse e bëjnë gratë një gjë të tillë nuk ka diçka të keqe. Por edhe nëse nuk e bëjnë, është e lejuar.

Aishja thirrte ezanin dhe ikametin dhe po ashtu bëheshte imam i grave dhe qëndronte në mesin e tyre. ( Transmeton Bejhekiu).

Nga e tërë kjo që cekëm mund të themi se nuk ka diçka të keqe nëse gruaja e thërret ezanin apo ikametin pa marr parasysh a është vetëm apo me gra të tjera. Kjo më së miri është të bëhet në vete pa zë, apo me një zë shumë të ultë sa ta ndëgjojn shoqet e saja dhe mos të dëgjohet nga burrat e huaj. Ezani dhe ikameti është dhikër, përmendje e Allahut dhe nëse gruaja e bënë këtë është më mirë për të.

Ky është ndoshta mendimi më i saktë i dijetarëve. Por nëse gruaja e len ezanin dhe ikametin nuk është e urrejtur lënia e tyre sikur që është e urrejtur për meshkujt.

Ndërsa nëse gruaja falet në shtëpi me burrin e saj, burri është ai i cili e bënë ikametin sepse kjo është prej çështjeve që duhet ta bëjë burri e jo gruaja.

Allahu e di më së miri.

Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your Message:

 
  Sot pati 7 visitors-->Flm qe po na vizitoni

 
 

Powered By: muslim-pc, © Copyright 2012

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free